Dotacje

W ramach poddziałania 1.3.2. Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym, firma P. H. U. Apollo Mikołaj Gabryel podpisała umowę na dofinansowanie projektu:

Udział firmy P. H. U. Apollo Mikołaj Gabryel w Międzynarodowych Targach Zabawek "Spielwarenmesse 2013" organizowanych w Norymberdze w dniach 30.01-4.02.2013 nr umowy: UDA-RPZP.01.03.02-32-043/12-00

W ramach poddziałania 1.3.2. Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym, firma P. H. U. Apollo Mikołaj Gabryel podpisała umowę na dofinansowanie projektu:

Udział firmy P. H. U. Apollo Mikołaj Gabryel w Międzynarodowych Targach Zabawek "Spielwarenmesse 2012" organizowanych w Norymberdze w terminie 1-6.02.2012 nr umowy: UDA-RPZP.01.03.02-32-110/11-00